תהליך הקליטה

(19/10/2017 22:21)

אחת לכשבוע מתקיים ערב קליטה אינטימי באחד מבתיהם של חברי הישוב. המפגש מתקיים בשעות הערב וכרוך ברישום מראש, אצל רכזת הקליטה או אחד מחברי הוועדה המופיעים ברשימת האנשים ליצירת קשר.

לאחר ההיכרות בערב הקליטה, המשפחות המשתתפות מקבלות מכתב קליטה במייל, הכולל פרטי יצירת קשר חשובים בישוב וכן הנחיות להמשך הסדרת הקליטה הפורמאלית בישוב.

ערב הקליטה נותן מענה הן למשפחות המבקשות לקבל מידע לגבי ההוואי החברתי והמנהלי בישוב והן לישוב, המבקש להציג את עצמו בעיניים הקהילתיות.

הישוב רואה חשיבות רבה מאוד בקיום המפגש ונשמח שתבואו כבר בשלבי ההתעניינות הראשונית.

 

שבת קהילה